2021-07-20, 3:59 PM
Việt hóa forum uCoz 99% sang tiếng Việt bằng javascript đơn giản
Đối với website của uCoz thì hiện tại vẫn chưa được phát triển ở Việt Nam vì thế việc sử dụng thiết lập ngôn ngữ trong web rất bất tiện cho những ai không biết tiếng nước ngoài. Thậm chí ở một số mục trên kênh diễn đàn của website cũng bằng tiếng anh mà chúng ta không thể thiết lập hoặc thay đổi chúng ở trong Control Panel.
 
Hướng dẫn Việt hóa uCoz

Để khắc phục điều này thì một số các anh chị đã tạo ra một bản javascript để Việt Hóa và thay thế các ngôn ngữ mặc định bằng Tiếng Anh trên kênh diễn đàn của web. Hôm nay share4s chia sẻ lại cho bạn nào cũng đang bước chân vào con đường làm web trên nền tảng của uCoz

Tiến hành nhé!
Cách chuyển forum ucoz sang tiếng V

Đầu tiên các bạn truy cập vào Control Panel chọn mục Design tại "menu top" tiếp tục chọn Editor tại "menu left" tìm và truy cập mục forum tiếp theo ở phần đầu tiên là phần General appearance of forum pages các bạn kéo khung chỉnh sửa html xuống dưới cùng copy và dán đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </body>
 
Javascript Copy
<!--Viet hoa-->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableBody1') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Số lượt người truy cập đông nhất là:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on',',Trong ngày');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Tổng có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','Chủ đề được tạo');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','Có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','Thành viên đăng kí');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Chào mừng thành viên mới nhất:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Cấp bậc');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Nhóm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Bài viết');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Đăng ký');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find','Nhập từ khoá muốn tìm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Nhập tên thành viên để tuỳ chọn chức năng tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Chủ đề không cập nhật nữa');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','Chủ đề đóng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums...','Tất cả diễn đàn mở...');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableRight') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('PREVIEW','Xem Trước');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Preview','Xem Trước');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('POST REPLY','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Post reply','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('CANCEL','Hủy Bỏ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Cancel','Hủy Bỏ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('CREATE THREAD','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Create thread','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('CREATE POLL','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Create poll','Đăng Bài');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumModerFuncs') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Moderator options','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Open thread','Mở chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Remove thread','Xóa chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Stick thread','Đánh dấu chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Stick the first post','Đánh dấu bài viết đầu tiên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Merge thread','Hợp nhất các chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Split thread','Chia tách chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Cancel all subscriptions to this thread','Hủy toàn bộ theo dõi chủ đề này');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Filter by:','Lọc bởi:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread title','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastNavTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum main page','TRANG CHÍNH DIỄN ĐÀN');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fastLogBt') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Quick login form','ĐĂNG NHẬP NHANH');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Remove selected messages','Xóa bài đã chọn');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsType') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky threads','Chủ đề chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Chủ đề diễn đàn');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsDetails') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Diễn đàn này có:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','Chủ đề hiển thị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','Tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','Trên trang');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Người đang xem:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests and','khách và');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='pagesInfo') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Trang');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','của');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='frmBtns') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New thread','Tạo chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New poll','Tạo bình chọn');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Reply','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('[Archive]','Kho lưu trữ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Archive - read only','Lưu trữ - Chỉ đọc');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Tìm kiếm:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','Nhập từ khoá');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumNameTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('[Archive]','[Lưu trữ]');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('viewing:','đang xem:');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Thông tin thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Nội quy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Bài đăng mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Creating new thread','Tạo chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Subscribe to the thread','Theo dõi chủ đề này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE THREAD','Bỏ theo dõi chủ đề này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Subscribe to the forum','Theo dõi chuyên mục này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE FORUM','Bỏ theo dõi chuyên mục này');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Chào mừng ghé thăm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','Khách');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Chuyên mục');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Số bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Bài viết mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Xem');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Người đăng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Tiêu đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Thành viên tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Tìm cái gì?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Tìm ở đâu?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Tìm bài viết theo số');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Tuỳ chọn của quản trị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Chúc mừng sinh nhật thành viên!');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='legendTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Chủ đề thường(Có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Chủ đề thường(Không có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Chủ đề hót(Có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Chủ đề hot(Không tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Chủ đề khóa(Không có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Chủ đề thường');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Chủ đề bình chọn');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Chủ đề chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Chủ đề HOT');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Chủ đề đã khoá');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='funcBlock') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Đánh dấu chủ đề đã xem');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from:','Trả lời mới:');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumViewed') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('are viewing: ','Đang xem:');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Tên chủ đề')
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from:','Bài viết cuối:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('No posts','Chưa có bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('To first unread message','Đến bài chưa đọc')
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumnameTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace(('are viewing: '),(<font size=3 color=DarkGoldenRod>'Số người đang xem: '));
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumNamesBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New thread','Chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Editing message','Sửa bài');
}
}
</script> 
<!--/Viet hoa-->

Lưu ý:
Code trên là mình chỉnh mặc định theo phiên bản của web mình, nếu bạn nào thực hiện theo bước trên mà không được thì các bạn phải tạo lại bản sửa đổi javascript khác như sau nhé.

Mình sẽ có một ví dụ để minh họa, các bạn hãy copy đoạn javascript, sửa và làm theo mình cho phu hợp với phiên bản cập nhật khác nhau của uCoz nhé.

<script>
e=document.getElementsByTagName("Tên thẻ ví dụ (TD, A, DIV, SPAM ...)");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='thuộc tính class') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('văn bản english 1','văn bản được việt hóa 1');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('văn bản english 2','văn bản được việt hóa 2');
}
}
</script>


Chú thích:
Như ở trên các bạn thấy những văn bản được tô màu, các bạn hãy chỉnh sửa lại những đoạn được tô màu đấy theo đúng với bản cập nhật mới của từng theme mà ucoz tạo ra.

Ví dụ: Mình kiểm tra phân tử dòng văn bản đầu của forum
 
dịch ngôn ngữ ucoz sang tiếng Việt

Sau đó mình tìm ra tên chung trong thuộc tính class như hình dưới.
Lưu ý: Các bạn phải xác định được thẻ của phần tử đó là thẻ gì. Ví dụ ta tìm được một đoạn code cần được dịch như sau <a class="fNavLink" href="/forum/0-0-1-34" rel="nofollow">English</a> thì trong đó <a là thẻ của các thuộc tính trong đoạn code thì các bạn khai báo trên javascript ở phần document sẽ là 'A'. Nếu như đầu dòng là <td hoặc <div thì các bạn cũng sẻ khai báo javascript là 'TD' or 'DIV' viết hoa.
 
hướng dẫn việt hóa ngôn ngữ web uco

Tiếp theo ta sẽ khai báo thuộc tính class với javascript như trên hình các bạn có thể thấy mục số 3 có thuộc tính class tên là fNavLink các bạn hãy sao chép tên của nằm trong thuộc tính class đó vào dán vào javascript ở phần if(e[i].className

Và tiếp theo các bạn cần làm gì chắc các bạn cũng hiểu vấn đề rồi phải không ạ. cứ thế tìm text cần được Việt hóa và dịch nó ra thôi ví dụ ở trên hình mục số 4 có chữ English thì các bạn copy vàn dán chữ English vào phần bôi đậm văn bản english 1 rồi sau đó phần dịch các bạn đặt cạnh bên vậy là được rồi,
như thế này nhé: e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('English','Tiếng Anh');

Cứ vậy nếu nhiều từ cần dịch thì các bạn cứ việc thêm dòng này vào và Việt hóa thôi (Nhưng các bạn nên nhớ là nó chỉ Việt hóa được những văn bản nằm thẻ và thuộc tính class của chính nó thôi nhé). Nếu muốn Việt hóa ở thẻ và thuộc tính class khác các bạn phải tạo một tệp mới </script> new javascript</script> và đương nhiên là cũng thực hiện giống trên , chỉ là thay các mục cho khớp với trên forum thôi ahihi. "Thử nghiệm xem nhá vui cực"
 
Dịch tiếng Việt cho ucoz

Bởi vì khi cập nhật mới or các bạn sử dụng những theme khác nhau của uCoz thì các phân tử Class của trang web cũng có thể sẽ bị thay đổi, vì thề mà javascript sẽ không thể sử dụng cho tất cả các web được mà phải chỉnh sửa lại theo từng theme của các bạn chọn ở trong phần cài đặt nhé.

Chúc các bạn thành công, hy vọng giúp ích được cho bạn nào đang cần. Nếu cần hỗ trợ cứ gửi yêu cầu mình sẽ xuất hiện và giúp các bạn nếu như mình biết điều gì. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ mình thật nhiều để mình có thêm bài viết hay gửi tới các bạn https://share4s.net

Từ khóa:Huong dan viet hoa forum ucoz 99,9 %, cach viet hoa dien dan, code viet hoa dien dam, xin code viet hoa forum, huong dan viet hoa dien dan bang hinh anh, lam the nao de viet hoa dien dan ucoz, cac buoc viet hoa forum ucoz, viet hoa forum ucoz kem hinh anh minh hoa, java viet hoa forum hay, lam sao chuyen forum sang tieng viet, cach dich forum, dich dien dan sang tieng viet bang ma nguon code, code dịch web, javascript dịch web ucoz sang tiếng Việt.
Avatar
Administrators

Cảnh báo:
  • Khi bạn để lại bình luận vui lòng không spam, không dùng những từ ngữ thô tục lăng mạ người khác.
  • Nếu bạn copy bài của người khác hoặc từ trang khác, xin vui lòng điền tên tác giả và nguồn của nội dung bài viết nhé...!
  • Các bài viết trên VF Share chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xem hoặc tải nội dung bài viết, cẩn thận lừa đảo và virus. Hãy quét virus trước khi cài đặt bất cứ thứ gì.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các bài viết do thành viên đăng lên trên các kênh của VF Share.
  • Nếu trường hợp bạn phát hiện bài viết là hình thức lừa đảo hoặc nội dung bài viết sai thực tế, bạn vui lòng gửi báo cáo tới admin để được giải quyết, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các vấn đề vi phạm.
  • VF Share luôn hướng tới mục tiêu cộng đồng giao lưu vui vẻ, lịch sự, nhiệt tình.
  • Hãy để lại cảm nhận của bạn, chúng tôi vui vẻ đón nhận và sẽ cố gắng phát huy trang web một cách tốt nhất để phục vụ các bạn.
  • Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ VF Share, chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!
Việt hóa, JavaScrip, mã hóa, forum, Dịch web | 172 | Code html
Tổng số bình luận: 0
avatar
Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript